Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach rozpoczął proces "Mobilnego przyspieszenia" - jest to szereg daleko idących zmian, który ma za zadanie przekształcić banki spółdzielcze SGB w nowoczesne instytucje finansowe, operujące nowymi technologiami i budzące zainteresowanie kolejnych grup klientów.

Nasz redaktor spotkał się z Panią Dorotą Grygiel, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach w celu dopytania o szczegóły dotyczące tych innowacji.