Gmina Włoszakowice w ramach zadania publicznego pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy Włoszakowice w ramach podejmowania działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi”, zleciła na podstawie konkursu ofert, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wykonanie i zorganizowanie ogólnodostępnych stref aktywnego wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.

W ramach zadania zamontowano urządzenia typu orbitrek, wiosło, wyciskacz siedząc ze słupem nośnym, biegacz i podciąg nóg ze słupem nośnym przy sali wiejskiej w Zbarzewie oraz na placu zabaw w Krzycku Wielkim. Doposażono również istniejącą siłownię przy sali wiejskiej w Boguszynie. Ponadto, na wymienionych obiektach zostaną przeprowadzone instruktażowe zajęcia pokazowe mające na celu zapoznanie mieszkańców z obsługą poszczególnych urządzeń oraz zachęcenie społeczności lokalnej do aktywnego wypoczynku i rekreacji. Harmonogram zajęć jest następujący:

18 listopada

13.00-13.45 – Zbarzewo

14.15-15.00 – Krzycko Wielkie

19 listopada

13.00-13.45 – Boguszyn

14.15-15.00 – Krzycko Wielkie

20 listopada

13.00-13.45 – Zbarzewo

14.00-14.45 – Boguszyn

Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice, które w ramach projektu pn.: „Organizacja miejsc aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy Włoszakowice na terenie miejscowości Boguszyn, Krzycko Wielkie, Zbarzewo wraz z przeprowadzeniem zajęć na przygotowanych miejscach”, zleciło dostawę oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w wymienionych wsiach.

Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 30 016,00 zł. 

źródło: mts-wloszakowice.pl