Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. wraz z początkiem stycznia 2020 roku rozpoczął prace polegające na wymianie przyłączy wodociągowych na terenie miejscowości Krzycko Wielkie w ciągu ul. Prymasa Andrzeja Krzyckiego.

Prowadzone roboty są kontynuacją zakończonego w roku poprzednim największego w historii Gminy Włoszakowice projektu pn.:"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu zamkniętego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, którego beneficjentem była Gmina Włoszakowice.

Aktualny zakres prac prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. obejmuje wymianę przyłączy wodociągowych polegającą na wpięciu wcześniej przygotowanych i wyprowadzonych poza pas drogowy ul. P.A.Krzyckiego przyłączy w technologii PE do istniejących instalacji wewnętrznych na każdej z przyłączanych nieruchomości.

Etap I obejmuje część Krzycka Wielkiego, a w szczególności ulicę P.A.Krzyckiego na odcinku drogi od skrzyżowania z ulicą M.Górnego/Mórkowska do skrzyżowania z ul. Franciszka Kaczmarka.

Proces wymiany przyłączy wodociągowych na terenie Sądzi i Krzycka Wielkiego ze względu na ilość przeznaczonych do wymiany przyłączy jest inwestycją długoterminową, dlatego też prosimy wszystkich mieszkańców o wyrozumiałość i w miarę możliwości użyczanie swych nieruchomości na czas prowadzenia robót po wcześniejszych ustaleniach z pracownikami brygad Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. zajmujących się wymianą instalacji.

W momencie wykonywania prac przyłączeniowych możliwe jest wystąpienie chwilowych przerw w dostawie wody oraz chwilowe pogorszenie jakości wody spowodowane koniecznością chwilowego wyłączenia instalacji azbesto-cementowych za co uprzejmie przepraszamy.

źródło: gzk.wloszakowice.pl