4 lutego w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice podpisano umowy na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie gminy Włoszakowice”. Wszystkie 8 klubów sportowych, które złożyły wniosek w wyznaczonym terminie otrzymały dotację przyznaną przez Wójta Gminy Włoszakowice.

 

W spotkaniu z wójtem Robertem Kasperczakiem uczestniczyli przedstawiciele 7 klubów sportowych, którym przyznano dotacje:

Jan Kot (Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bukówcu Górnym) - 14 000 zł.
Michał Ratajczak (Klub Sportowy „Dąb” Boguszyn) - 32 000 zł.
Tomasz Gorwa (UKS „Dragon” Długie Stare) - 2 000 zł.
Wiesława Walkowska i Izabela Włodarczyk (UKS ZSO Włoszakowice) - 19 000 zł.
Lidia Misiorna (Stowarzyszenie MTS „Aktywne” Włoszakowice) - 45 000 zł.
Leszek Jagodzik ( Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Włoszakowice) - 58 000 zł.
Barbara Dąbkowska (Klub Sportowy KOŁOWNIK Włoszakowice) - 8 000 zł.

Na spotkaniu nie było przedstawiciela Fundacji Piotra Reissa, fundacja otrzymała 500 zł dotacji.

Spotkanie otworzył kierownik GOSiR Arkadiusz Szymczak, który po krótce przedstawił informację dotyczącą dotacji w roku 2020. Następnie Wójt Gminy Włoszakowice pogratulował wspaniałej działalności sportowej kubom, które otrzymały dotacje zaznaczając, iż wszystkie wnioski były wzorowo przygotowane.

Następnie przedstawiciele klubów oraz wójt podpisali umowy dotacji na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie gminy Włoszakowice”. 

Po podpisaniu umów przedstawiciele klubów przedstawili bardziej szczegółowe plany dotyczące roku 2020 oraz najbliższe wydarzenia sportowe w których będą uczestniczyć lub które będą organizować.

źródło: gosir.wloszakowice.pl, bip.wloszakowice.pl