Komisja Europejska wyznaczyła w całej gminie Wijewo w powiecie leszczyńskim tzw. czerwoną strefę, objętą ograniczeniami w związku z wystąpieniem w sąsiednich gminach afrykańskiego pomoru świń ASF.

W styczniu br. stwierdzono kilka nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń u padłych dzików m.in. w sąsiadującym z powiatem leszczyńskim powiecie wolsztyńskim.

Te przypadki wirusa ASF oznaczają wzrost poziom ryzyka, który Komisja Europejska uwzględniła wydając 17 lutego br. decyzję wykonawczą  nr 2020/220 zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

W nowym dokumencie cała gmina Wijewa (a nie jak dotąd tylko jej część granicząca z gminą Sława, położona na zachód od drogi wojewódzkiej nr 305 Wschowa – Wolsztyn) uznana została za strefę czerwoną, objętą ograniczeniami. Nadal czerwoną strefą objęty jest cały powiat wolsztyński oraz gmina Sława. Reszta powiatu leszczyńskiego nadal znajduje się w strefie żółtej – ochronnej.

Przypominamy, że Gmina Włoszakowice znajduje się podobnie, jak reszta powiatu leszczyńskiego w strefie żółtej i przylega bezpośrednio do granicy ze strefą czerwoną. Do tej pory nie znaleziono zarażonych dzików na terenie gminy Włoszakowice, więc prawdopodobnie w najbliższym czasie strefa czerwona nie powinna zostać poszerzona. 

źródło: powiatleszczynski.pl

MAPA AKTUALNA ZAGROŻENIA ASF