Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak obwieścił projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Włoszakowice w 2020 roku.

Kąpielisko "Pudełkowo" ma zostać wyznaczone na wodach Jeziora Dominickiego w miejscowości Boszkowo-Letnisko przy ulicy Wierzbowej. Organizatorem kąpieliska jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach. Długość linii brzegowej kąpieliska określono na 100 metrów. Przewiduje się, że dziennie maksymalnie 800 osób będzie korzystać z wyżej wymienionego kąpieliska. 

Aby można było mówić o kąpielisku, uchwała musi zostać jeszcze przegłosowana przez Radę Gminy Włoszakowice, a następnie przejść procedury związane sanepidem - m. in badanie próbek wody. 

Poniżej zaznaczone granice kąpieliska: