Podczas minionej XV Sesji Rady Gminy Włoszakowice, która odbyła się 11 marca 2020 r. radni głosowali czy wyodrębnić w budżecie gminy na 2021 rok środki stanowiące fundusz sołecki.

Głosowana uchwała miała brzmienie - Uchwała Nr XV/129/2020 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki.

Siedmiu radnych zagłosowało za, sześciu wstrzymało się, dwóch było nieobecnych - a to oznacza kolejny rok bez funduszu sołeckiego w gminie Włoszakowice. 

Czym tak w ogóle jest fundusz sołecki? 

Z funduszu sołeckiego można finansować wszystko to, co mieści się w zadaniach własnych gminy. Wiele głosów sugeruje, iż tworzenie funduszy sołeckich opłaca się gminom, ponieważ budżet państwa zwraca od 20 do 40 procent wydatków. Dzięki funduszowi mieszkańcy mają większy wpływ na wydatkowanie części środków z budżetu gminy - mogą to być np. remonty chodników, organizacje imprez, budowy placów zabaw czy chociażby sadzenie drzew.  

Wszystkie gminy sąsiadujące z gminą Włoszakowice w ostatnich latach (z przerwami) przekazywały środki na fundusz sołecki. Jak pokazują przykłady sąsiadów kwoty są bardzo zróżnicowane - co nie zmienia faktu, iż pozwalają na inwestycje. 

Gmina Święciechowa: 2017 r. - 17.231,09 zł, 2018 r. - 21.655,81 zł, 2019 r. - 22.844,16 zł, 2020 r, - 24 257,69 zł. 

Gmina Śmigiel: 2017 r. - 524.457,53 zł, 2018 r. - 674.935,15 zł, 2019 r. - 759.858,49 zł. Dodatkowo w gminie Śmigiel funkcjonuje fundusz obywatelski, na który przekazywano od 120 do 180 tys. zł. 

Fundusz bardzo dobrze działa również w gminie Wijewo. W 2019 roku zrealizowano inwestycje za blisko 200 tys. zł. Warto zobaczyć artykuł ze strony gminy Wijewo, w którym zostały one opisane - Fundusz sołecki w gminie Wijewo w 2019 roku