Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach stale realizuje zadania znacząco wpływające na estetykę naszej gminy oraz jakość życia okolicznych mieszkańców. Przedstawiamy co nowego wykonano w ostatnim czasie.

- W okresie jesiennym i wczesnowiosennym pracownicy ZDG przebudowali 600-metrowy odcinek chodnika na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Bukówcu Górnym. Dotychczasową nawierzchnię z płyt chodnikowych zastąpiono nawierzchnią z kostki brukowej.

- Pod koniec ubiegłego roku przy Szkole Podstawowej w Dłużynie wybudowano zatokę z kostki brukowej dla autobusu szkolnego (wykonawstwo pracownicy ZDG). W lutym przy zatoce postawiono ogrodzenie z kamienia i cegły, które zostało wykonane przez firmę Jerzego Mikołajczaka z Bukówca Górnego. Wypełnieniem pól ogrodzenia zajęła się szkoła.

- Niedawno rozpoczęła się zapowiadana przebudowa kilku gminnych dróg gruntowych. Przypomnijmy, że w ramach zamówienia publicznego nawierzchnię asfaltową otrzymają następujące ulice: Osiedlowa w Jezierzycach Kościelnych, Grotnicka i Strażacka w Bukówcu Górnym oraz Ogrodowa we Włoszakowicach. Wykonawcą zadania wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. z Leszna. Termin zakończenia inwestycji upływa wraz z końcem kwietnia.

- Zakończono malowanie metalowych słupków ustawionych wzdłuż chodnika w Sądzi. Przy okazji wymieniono też uszkodzone słupki na nowe. Posadzenie żywopłotu w tym miejscu zaplanowano na jesień bieżącego roku.   

- Zagospodarowano teren zielony przy rzeźbie Rybaka w Dominicach. Wykonaniem zadania zajęli się pracownicy ZDG.

- Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zagospodarowano teren zielony na placu zabaw w Charbielinie. GOSIR zakupił krzewy ozdobne, które następnie zostały zasadzone przez pracowników ZDG.

J.Michalski