wtorek, 18 luty 2020

  Wiadomości

  Wiadomości

  Gmina Włoszakowice w ramach zadania publicznego pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy Włoszakowice w ramach podejmowania działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi”, zleciła na podstawie konkursu ofert, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wykonanie i zorganizowanie ogólnodostępnych stref aktywnego wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.

  Wiadomości

  Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach rozpoczął proces "Mobilnego przyspieszenia" - jest to szereg daleko idących zmian, który ma za zadanie przekształcić banki spółdzielcze SGB w nowoczesne instytucje finansowe, operujące nowymi technologiami i budzące zainteresowanie kolejnych grup klientów.

  Ostrzeżenia i komunikaty

  Brak wydarzeń

  Wlopi meteo


  Nadchodzące wydarzenia

  Brak wydarzeń

  Harmonogram odbioru odpadów

  Brak wydarzeń

  Napisz do nas

  Jesteśmy na: